thumbnail of приказ №6782 от 26.11.2019 диспансеризация с приложениями